Electronics Assistant

Electronics Assistant

Miễn phí
Electronics Assistant là một luồng đó hình chữ điện tử liên quan đến tính toán
Người dùng đánh giá
3.8  (12 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
2.1
Phần mềm này nhận được 4 giải thưởng
được tin cậy TẢI VỀ Miễn phí   521 KB
Electronics Assistant là một Windows chương trình điện tử hình chữ liên quan đến tính toán. Nó bao gồm một điện trở thẳng đứng màu mã máy tính, kháng chiến, capacitance và sức mạnh tính toán và nhiều hơn nữa. Chi tiết về các tính toán có thể được cứu hay in. Nó cung cấp tất cả các chức năng tìm thấy trong calculators phần của nơi này và hơn một đứng một mình dùng thân chương trình.
Thông tin được cập nhật vào: